Martes, 26 octubre 2021
Inicio » Actividades » Concurso de LOGO para la AMPA

Concurso de LOGO para la AMPA

Nos ha dado por renovarnos y nos hemos dado cuenta de que un LOGO es un elemento fundamental para cualquier asociación o entidad. Por este motivo hemos convocado un concurso para que entre todas las alumnas y alumnos interesados, nos ayudéis a elegir ese elemento gráfico que nos identifique.

LEHIAKETA:

 IGEren LOGOA

 AMPA/IGErentzako Logotipo berria aukeratzeko lehiaketa antolatu dugu kontserbatorioan  ikasturte honetan matrikulaturik dauden ikasle guztientzat.

 GAIA:

Musikaren Sentimena”:

  • Gure Musika-Kontserbatorioa (eraikina eta ingurua).
    • Musika, doinuak, kantuak…
    • Soinu tresnak.

 KATEGORIAK:

Kategoria bakarra izango da. Bertan,  ikasturte honetan (2012-13) Kontserbatorioan matrikulatuta dauden ikasle guztiek parte hartu ahal izango dute.

OINARRIAK:

1)      Logotipoa koloretan  izatea balioetsiko da (hiru kolore askoz jota).

 2)      Erabilitako teknika eta euskarriak ‘aukera librekoak’ izan daitezke, beti ere ‘bidimentsionalitateari’ erreparatuz.

 3)      Parte-hartzaile bakoitzak Logotipo-proposamen bi aurkeztu ahal izango ditu gehienez ere.

 4)      Originalak bi dimentsioko (2D) formatuan aurkeztuko dira, eta gehienezko neurriak 13 x18 zentimetrokoak  izango dira (bai bertikal bai etzanean). (apirilaren 12a –ostirala– izango da Logo-proposamenak aurkezteko azken eguna)

 5)      Epaimahaia apirilaren 22an (astelehenean) bilduko da lehiaketan zeintzuk Logotipok hartuko duten parte hautatzeko (8 original asko jota).

 6)      Kontserbatorioko IGE/AMPAren iragarki taulan, eta baita, Blog·ean horien berri emango da. Inolako zalantzarik izan ezkero Elkartearen helbide elektronikora idatz dezakezue (asociacion@ampaconservatoriobilbao.com-era).

 7)      Hiru irabazleak (1., 2. eta 3. saridunak) maiatzaren hasieran aukeratuko dira. Beste parte-hartzaileek, maiatzaren 30etik aurrera bi egun izango dituzte beraien lanak -saridunak ez direnak- jasotzeko (atezaindegian). Aipatutako egunetan ez badira jasotzen ez dira bueltatuak izango.

 8)      Hiru Logo saridunak AMPA/IGEren jabetza izango dute.

 9)      Ekainaren 21ean (ostiralean), “Europako Musikaren Eguna” ospatzen denean, jakinaraziko da zein Logok irabazi duen lehiaketa.

 10)Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauen onarpena adierazten du.

LANAK AURKEZTEKO EPEA:

  • Logotipo-proposamenak aurkezteko azken eguna apirilaren 12a izango da.

Atezaindegian (“en Conserjería”) eta kartazal bakarrean Lehiakide bakoitzak bere lan/lanak aurkeztuko du/ditu, bertan hurrengoa adieraziz:

AMPA/IGEren LOGOAalaLOGO de la AMPA/IGE”.

 Kartazalaren barruan datu hauek adierazi beharko dira:

A)    Logo-proposamen bakoitza DINA4 tamainako kartulina zuri baten  itsatsita aurkeztuko da.

B)    Neurri berdineko beste horri batean lehiakidearen izen-deiturak, hala nola bere telefono zenbakia eta posta elektronikoa adieraziko dira.

 EPAIMAHAIA:

 IGE/AMPA Ikasleen Gurasoen Elkarteak erabakiko du zein den epaimahaia.

 SARIAK:

 Hiru sari emango dira: 1., 2. eta 3. sariak.

1.: Erosketetan gastatzeko 100,00 €ko balio-txartela.

2.: Erosketetan gastatzeko 50,00 € ko balio-txartela.

3.: Erosketetan gastatzeko 25,00 € ko balio-txartela.

 

CONCURSO

LOGO de la AMPA

Buscamos un nuevo Logotipo para la AMPA/IGE, dirigido a todos los/las alumnos/as matriculados/as en el corriente curso en el Conservatorio.

 TEMA:

El sentir de la música:

Nuestro Conservatorio de Música (edificio y entorno).

  • La música, melodías, cantos…
  • Instrumentos musicales.

 Se establece una sola categoría en la que podrán tomar parte todos los alumnos/as que estén matriculados, en el Conservatorio.

 BASES:

1)      Se valorará como positivo que el Logo sea realizado en color (tres máximo).

 2)      Las técnicas y soportes a emplear para realizar los originales, serán de libre elección (siempre respetando la ‘bidimensionalidad’).

 3)      Cada concursante podrá presentar un máximo de dos propuestas de Logo.

 4)      Los originales se presentarán en formato bidimensional (2D) de medidas máximas de hasta 13 x18 cm (en vertical o apaisado). (El último día de presentación de las propuestas de Logo será el viernes 12 de ABRIL.)

 5)      El jurado se reunirá el lunes 22 abril para seleccionar los Logos que participarán en el concurso (un máximo de 8 originales).

 6)      Se informará de los mismos en el Blog de la AMPA/IGE, así como en el tablón de anuncios de la AMPA/IGE. Para cualquier duda, os podéis dirigir al correo electrónico de la Asociación (asociacion@ampaconservatoriobilbao.com).

 7)      Las/los tres ganadoras/es (1 er, 2º y 3er premios) serán seleccionadas/os a principios de Mayo y los/las demás participantes tendrán dos días para recoger los trabajos no premiados a partir del jueves 30 de mayo (Conserjería). Los trabajos no recogidos en dichas fechas no se devolverán.

8)      Los tres primeros logos premiados pasarán a ser propiedad de la AMPA/IGE.

9)      El Logo ganador se dará a conocer el viernes 21 de junio, jornada en la que se celebrará “Europako Musikaren Eguna” (Día Europeo de la Música).

 10)La participación en el concurso supone la aceptación de estas normas.

  PLAZO DE ENTREGA:

 El último día de presentación de las propuestas de Logo será el 12 de ABRIL.

Cada concursante presentará su(s) trabajo(s) en un único sobre en Conserjería, indicando en el mismo:

AMPA/IGEren LOGOA”, o bienLOGO de la AMPA/IGE

 Dentro del sobre deben figurar los siguientes datos:

A)    Cada propuesta de Logo deberá pegarse sobre una cartulina blanca tamaño DINA4.

B)    En otra hoja del mismo formato se indicarán, el nombre y apellidos del participante, así como su número de teléfono y correo electrónico.

 JURADO:

 El jurado estará representado por madres y padres de la asociación AMPA/IGE.

 PREMIOS:

 Se concederán tres premios: 1er, y 3er premios:

1º: Vale regalo de 100,00 €.

: Vale regalo de 50,00 €.

: Vale regalo de 25,00 €.

 

 

Acerca de AMPA

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao.

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo no será publicada. Los campos marcados son obligatorios *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>